Program Szkoleniowy – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość

 

Plakat reklamowy grantu, ciemne tło, kobieta i mężczyzna idą po czerwonej strzałce skierowanej lekko w górę.
Fot. 1. Plakat dot. Programu Szkoleniowego WAT 4.0.


Rozpoczął się nabór wniosków do „Programu Szkoleniowego – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość” dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

„Program Szkoleniowy – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość” to projekt przeznaczony dla studentów studiów cywilnych drugiego roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów drugiego semestru studiów drugiego stopnia. Celem programu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, ułatwiających odniesienie sukcesu na rynku pracy. Uczestnicy zakwalifikowani do programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w certyfikowanych kursach i szkoleniach, dostępnych w ramach grantu.

Kryteria i tryb przyznawania grantów szkoleniowych
Grant szkoleniowy może być przyznany na wniosek studenta, dziekana lub kierownika Biura Karier.
O grant szkoleniowy może ubiegać się student studiów cywilnych:

  • drugiego roku studiów, w przypadku studiów pierwszego stopnia, który posiada średnią za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,20;
  • drugiego semestru, w przypadku studiów drugiego stopnia, który posiada średnią za poprzedni semestr nie niższą niż 4,20.
Termin składania wniosków
Wniosek o grant szkoleniowy należy złożyć do dnia 1 marca br. do Biura Karier WAT (p. 89/100).


Program szkoleniowy realizowany jest na podstawie Zarządzenia Rektora nr 15/RKR/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie „Programu Szkoleniowego – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość” dla studentów WAT.

Więcej informacji na stronie: https://kariera.wat.edu.pl

Źródło: wojsko-polskie.pl/wat