Platformy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych RP

 

Plakat reklamowy seminarium, napisy, loga organizatorów, 2 postacie żołnierzy, w tle latają drony.
Fot. 1. Plakat Seminarium naukowego


O możliwościach wykorzystania platform bezzałogowych na współczesnym i przyszłym polu walki dyskutują prelegenci dwudniowego seminarium naukowego, które rozpoczęło się 15 lutego 2022 r. w Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem seminarium jest określenie kierunków rozwoju platform bezzałogowych w domenie lądowej, powietrznej i morskiej. Organizatorami spotkania są: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Departament Innowacji MON. Seminarium odbywa się w ramach cyklu NUP 2X35 dotyczącego wykorzystania technologii przełomowych i wyłaniających się (Emerging and Disruptive Technologies - EDTs), zainaugurowanego w WAT 24 stycznia 2022 r.

Otwierając seminarium, gen. bryg. Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego WP, podkreślił znaczenie platform bezzałogowych w rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zwrócił również uwagę na aspekty etyczne wykorzystania tego rodzaju systemów. To m.in. kwestia uprawnień operatora do podjęcia decyzji o użyciu uzbrojenia zamontowanego na platformach bezzałogowych.

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił rolę krajowych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze platform bezzałogowych, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. „Platformy bezzałogowe w coraz szerszym zakresie wkraczają do Sił Zbrojnych RP, dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby Polska posiadała własne kompetencje i rozwiązania w tym obszarze. Systemy te integrują w sobie tak wiele zróżnicowanych technologii, że daje to szansę włączenia się w prace nad nimi szerokiego grona naukowo-przemysłowego tworząc nowatorskie rozwiązania” – mówił płk prof. Przemysław Wachulak.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wojskowa Akademia Techniczna. „Opracowywanie innowacyjnych technologii na potrzeby platform bezzałogowych jest od wielu lat realizowane w WAT w ramach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, zarówno krajowych jak i europejskich” – powiedział płk prof. Przemysław Wachulak. Rektor przypomniał, że w WAT działa Centrum Robotów Mobilnych i Platform Bezzałogowych, które realizuje zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP. W przyszłości ma ono pełnić również funkcję ośrodka testowania platform bezzałogowych na potrzeby NATO. W tym celu zgłoszono je (jako ofertę strony polskiej) w uruchamianym w ramach NATO Akceleratorze Innowacyjności DIANA. W uczelni uruchomiono również nowy cywilny kierunek studiów – inżynieria platform bezzałogowych. Kształcą się na nim przyszli inżynierowie, specjaliści w zakresie projektowania i eksploatacji platform bezzałogowych.

Tematykę lądowych platform bezzałogowych omówił dr inż. Filip Polak z Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Naukowiec przedstawił zagadnienie precyzyjnego sterowania systemami oraz integracji różnych systemów w celu szybszego przetwarzania informacji i odciążenia operatora. Przypomniał, że w NATO od wielu lat prowadzone są prace w ramach projektu Combat Unmanned Ground System (CUGS) – jego celem jest stworzenie lądowego pojazdu bojowego. Wskazał również krajowe osiągnięcia w zakresie rozwoju bezzałogowców, począwszy od małych kilkukilogramowych pojazdów do platform o masie kilku ton.

Wykorzystanie rojów platform bezzałogowych na poziomie taktycznym zaprezentował dr inż. Rafał Typiak z Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Przedstawił zasady tworzenia rojów oraz zwrócił uwagę na możliwości samoorganizacji i zdolności współpracy UAV w ramach rojów.

W gronie prelegentów są również przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów.

Podczas pierwszego dnia seminarium przedstawiono także projekty platformy nawodnej i platform podwodnych służących głównie do realizacji zadań obrony przeciwminowej. Zaprezentowano projekty powietrznych platform bezzałogowych. Przedmiotem jednej z prezentacji był system „MilGeoMed” służący do lokalizacji i udzielania pomocy medycznej na polu walki. Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis mówił o znaczeniu prac realizowanych w ramach cyklu NUP 2X35 EDTs dla rozwijania koncepcji batalionu przyszłości Future Task Force dla Sił Zbrojnych RP.

Podsumowując spotkanie, Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że odbywające się w Wojskowej Akademii Technicznej seminaria dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii, stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami a potencjalnymi odbiorcami i przedstawicielami instytucji wojskowych odpowiedzialnych za wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych do Sił Zbrojnych RP.

Rozwój nowych technologii został wskazany jako jeden z priorytetów na szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. Projekt opracowywania oraz wdrażania do sił zbrojnych przełomowych i wyłaniających się technologii (Emerging & Disruptive Technologies – EDTs) realizuje NATO Scientific Technology Organization (NATO STO). Obejmuje on technologie kosmiczne, Big Data, sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne, technologie hipersoniczne, nowe technologie rakietowe, technologie kwantowe, biotechnologie i nowoczesne materiały.

Tematem kolejnego seminarium zaplanowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w ramach cyklu NUP 2X35 EDTs będzie sztuczna inteligencja.

Źródło: wojsko-polskie.pl/wat
Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT