Konkurs MON na bezzałogowe systemy powietrzne, lądowe i morskie

 

Plakat dotyczący konkursu; ręce przykręcajace śróbkę do białego urządzenia
Fot. 1. Konkurs MON


Kolejna szansa na zdobycie nawet 50 000 zł! Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z uczelniami wojskowymi – Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową i Akademią Wojsk Lądowych – organizuje konkurs na realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego, bezzałogowego systemu lądowego i bezzałogowego systemu morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Prace konkursowe do pierwszego etapu należy złożyć 11 marca 2022 r.

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów. Prace można składać indywidualnie lub zespołowo. Tematyka konkursu obejmuje technologie, techniki i inżynierię wykorzystane w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych i/lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli. Uczestnicy mogą złożyć więcej niż jedną pracę konkursową.

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  1. operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej, wsparcia;
  2. bojowe – projekt oceniany pod kątem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia;
  3. amunicja krążąca – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel poprzez autodestrukcję;
  4. wsparcia – projekt oceniany pod kątem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

Do konkursu może zostać zgłoszony zarówno demonstrator technologii/elementy demonstratora technologii, jak i projekt modernizacji już istniejącej konstrukcji. Projekt nie może być urządzeniem komercyjnie dostępnym. Do jego wykonania mogą posłużyć elementy, układy i komponenty ogólnodostępne.

W pierwszym etapie należy przedstawić koncepcję i kosztorys. Eksperci MON wybiorą najlepsze spośród zgłoszonych propozycji, a ich autorzy otrzymają fundusze na realizację swoich projektów. Wartość nagrody głównej w każdej kategorii wynosi 50 000 zł.

Konkurs koordynuje Dział Spraw Studenckich WAT.

Projekty należy dostarczyć 11 marca 2022 r. do DSS (bud. 100 wejście "G" pok. 93).

Regulamin konkursu dostepny jest tutaj.

W zeszłorocznym konkursie MON na projekt nowego drona dla Sił Zbrojnych RP studenci Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli cztery nagrody: I miejsce w kategorii operacyjno-rozpoznawczej, II miejsce w kategorii operacyjno-rozpoznawczej zajęli ex aequo autorzy dwóch projektów z WAT, II miejsce w kategorii bojowej oraz wyróżnienie w kategorii amunicja krążąca. O nagrodzonych projektach można przeczytać na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

Źródło: wojsko-polskie.pl/wat