Rusza rekrutacja na studia wojskowe i cywilne w WAT

 

Napis: ważne.


Wojskowe jednolite studia magisterskie lub cywilne studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) mogą wybrać w Wojskowej Akademii Technicznej maturzyści.

We wtorek 1 marca 2022 r. rusza rekrutacja na oba rodzaje studiów. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka aż 696 miejsc.

Rejestracja internetowa na studia wojskowe potrwa do 31 maja 2022 r., natomiast na studia cywilne do 15 lipca 2022 r.

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej prowadzone są na ośmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii oraz w Instytucie Optoelektroniki.

STUDIA WOJSKOWE

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

 • budownictwo (19 miejsc)
 • chemię (11 miejsc)
 • elektronikę i telekomunikację (189 miejsc)
 • geodezję i kartografię (26 miejsc)
 • informatykę (77 miejsc)
 • inżynierię bezpieczeństwa (20 miejsc)
 • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (117 miejsc)
 • logistykę (61 miejsc)
 • lotnictwo i kosmonautykę (60 miejsc)
 • mechanikę i budowę maszyn (37 miejsc)
 • mechatronikę (79 miejsc)

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie, które wzrasta w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

DOŚWIADCZENIE I GWARANCJA ZATRUDNIENIA
Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE
Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 31 maja 2022 r. Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na egzaminie zorganizowanym przez WAT. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane na 11-15 lipca. Dokładne terminy zostaną podane na stronie WAT. Dodatkowo na stronie uczelni zostanie zamieszczony film instruktażowy, jak należy wykonywać ćwiczenia.

Wyniki egzaminów maturalnych – należy uzupełnić w  Internetowej Rejestracji Kandydatów do 15 lipca 2022 r.

Badania lekarskie – kandydaci, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania kierowani są na badania lekarskie przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU).

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.

STUDIA CYWILNE
Wojskowa Akademia Techniczna oferuje 24 kierunki studiów cywilnych I stopnia – licencjackich i inżynierskich.

Studia I stopnia na kierunkach licencjackich:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • obronność państwa (profil praktyczny)
 • zarządzanie
Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich:
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo zrównoważone
 • chemia
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kataster
 • informatyka
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria systemów bezzałogowych
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka (profil ogólnoakademicki)
 • logistyka (profil praktyczny)
 • lotnictwo i kosmonautyka (również w języku angielskim)
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika (również w języku angielskim)

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, natomiast studia inżynierskie 7 semestrów. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Wojskowa Akademia Techniczna od lat klasyfikowana jest w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Uczelnię wyróżnia innowacyjne podejście do kształcenia, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, nowoczesny campus, szeroka oferta programów studiów, również w języku angielskim oraz ciekawe możliwości rozwoju.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Wysoki poziom nauczania to gwarancja zatrudnienia dla absolwentów studiów cywilnych. Znajdują oni zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Według ostatniego rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci WAT znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

REKRUTACJA NA KIERUNKI CYWILNE STUDIÓW I STOPNIA
Rejestracja

 • wypełnienie w terminie od 1 marca do 15 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów – IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK,
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji (tj. do 15 lipca 2022).
Kwalifikacja
 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata,
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia cywilne.

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIAMI
 • studia stacjonarne są bezpłatne,
 • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku: 2400 – 4900 zł za semestr,
 • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) wynosi:
  • na studia wojskowe – 100 zł,
  • na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,
  • na studia cywilne – 85 zł.

WAT OTWARTY ONLINE
Na kanale YouTube WAT kandydaci na studia znajdą filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, filmiki instruktażowe, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od studentów WAT, którzy prowadzili spotkanie online dotyczące rekrutacji. Zachęcamy do obserwowania profili WAT: Facebook, Instagram i Twitter, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są w Sekcji ds. Rekrutacji:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks: +48 261 839 159

#ZostańStudentemWAT
#ZostańPodchorążymWAT