Wizyta Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

 

30 marca 2022 roku w Instytucie Pojazdów i Transportu gościł płk dr inż. Paweł SWEKLEJ, Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Podczas pobytu w WAT dyrektorowi WITPiS towarzyszył dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS.
W pierwszej części wizyty Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu, dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT przedstawił krótko zadania i umiejscowienie Instytutu w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a następnie obszernie scharakteryzował problematykę działalności naukowo-badawczej realizowanej w Instytucie. Wskazał możliwości współpracy z WITPiS w zakresie doskonalenia konstrukcji i badań pojazdów wojskowych.
Druga część wizyty obejmowała pokazanie gościom wybranych stanowisk naukowo-badawczych w dwóch zakładach: w  Zakładzie Inżynierii Pojazdów i Transportu oraz w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji.

Kierownik ZIPT, ppłk dr inż. Zdzisław HRYCIÓW, zaprezentował:

  • badawcze stanowisko dwubębnowe z przyczepą dynamometryczną,
  • stanowisko do badań obciążeń działających na użytkowników pojazdów przy małych prędkościach zderzeń.

Zdjęcie 1.Goście z WITPIS oraz dyrekcja Instytutu Pojazdów i Transportu przy przyczepie dynamometrycznej umieszczonej na stanowisku dwubębnowym – prezentacji stanowiska dokonuje kierownik Zakładu Inżynierii Pojazdów i Transportu
Fot. 1. Goście z WITPiS przy stanowisku dwubębnowym z przyczepą dynamometryczną

W ZSIE dr inż. Mirosław KARCZEWSKI pokazał:

  • stanowisko hamowniane (1250 kW) do badania silników wojskowych, na którym obecnie znajduje się silnik z innowacyjną instalacją zasilania silnika pojazdu ciężarowego olejem napędowym/sprężonym gazem ziemnym (CNG),
  • kontenerową, mobilną stację diagnostyczno-obsługową z hamownią podwoziową pojazdów ciężarowych (600 kW),
  • zmodernizowaną hamownię podwoziową (200 kW) dla samochodów osobowych,
  • wielofunkcyjne podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego z napędem hybrydowym,
  • stanowisko z silnikiem MultiJet z innowacyjną instalacją zasilania CNG/H2.

Zdjęcie 2. Kontenerowa, mobilna stacja diagnostyczno-obsługowa z hamownią podwoziową pojazdów ciężarowych, obok niej delegacja WITPIS, dyrekcja Instytutu Pojazdów i Transportu oraz dr inż. Mirosław Karczewski prezentujący to stanowisko badawcze
Fot. 2. Prezentacja kontenerowej, mobilnej stacji diagnostyczno-obsługowej z hamownią podwoziową pojazdów ciężarowych

Prezentowane stanowiska badawcze wzbudziły duże zainteresowanie gości, którzy zadawali szereg pytań dotyczących ich możliwości badawczych.
Na zakończenie wizyty, w której z ramienia Instytutu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów i Transportu ds. rozwoju i nauki dr hab. inż. Mirosław GIDLEWSKI, prof. WAT, wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Zdjęcie 3. Delegacja z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz dyrekcja Instytutu Pojazdów i Transportu stojący przed banerem instytutowym podczas wykonywania zdjęcia pamiątkowego
Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie delegacji z WITPiS z dyrekcją Instytutu

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie – Krzysztof Świder