WAT na I i III miejscu w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

 

Nowa wersja przeciwlotniczego okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K (zwycięski projekt) oraz system scentralizowanego zarządzania rojem bezzałogowych platform lądowych SCAR (lII miejsce ex aequo) zostały nagrodzone w tegorocznym konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”.

Konkurs odbywa się corocznie pod patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Organizatorem wydarzenia jest portal-mundurowy.pl.

ZDALNIE STEROWANY, LEKKI, PRZECIWLOTNICZY OKRĘTOWY SYSTEM UZBROJENIA OSU-35K

Zwycięski projekt konkursu został opracowany przez konsorcjum w składzie: PIT-RADWAR SA, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.


Do wykonania lekkiej, ważącej niewiele ponad 3 tony konstrukcji, wykorzystano technologię włókien węglowych. Modułowy system można zainstalować na różnych okrętach. OSU-35K zwalcza cele powietrzne, wykonujące manewr kursem, prędkością i wysokością w strefie ognia, a także cele nawodne. Zapewnia wysoką precyzję rażenia.

Prace nad pierwszą wersją okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35 rozpoczęły się w 2012 r., gdy projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2016 r. prototypowy system ogniowy OSU-35 został zainstalowany na okręcie ORP „Kaszub” i w ciągu trzech lat pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne wojskowe badania, które umożliwiły wprowadzenie uzbrojenia na wyposażenia Marynarki Wojennej RP.

Doświadczenia zdobyte w trakcie prac nad prototypem OSU-35 pozwoliły na opracowanie nowej wersji, oznaczonej „OSU-35K”, na potrzeby seryjnych niszczycieli min projektu 258 Kormoran II, czyli przyszłych niszczycieli min ORP Kormoran, Albatros oraz Mewa.

System przeszedł procesy optymalizacji w zakresie masy, gabarytów i funkcjonalności. W konstrukcji zastosowano technologie włókien węglowych, co pozwoliło na znaczną, blisko 50 proc. redukcję masy systemu i zwiększenie jego ergonomii. Modyfikacji i unowocześnieniu poddano zarówno wieżę OSU-35K, jak i głowicę optoelektroniczną oraz system kierowania ogniem wraz ze stanowiskiem operatora. Główne elementy systemu to automatyczna armata AM-35, zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35, blok systemu kierowania ogniem BSKO oraz rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO.

Pierwszym okrętem, na którym zostanie zainstalowany OSU-35K, będzie ORP „Albatros”, Próby okrętu już się zakończyły i jednostka powinna zostać oficjalnie przyjęta do służby w Marynarce Wojennej RP. Nowa wersja okrętowego systemu uzbrojenia znajdzie się także na niszczycielu min ORP „Mewa”. Na decyzje dotyczące integracji OSU-35K czeka ORP „Kormoran” służący pod biało-czerwoną banderą od czterech lat.

Szczegóły techniczne OSU-35K są dostępne na stronie organizatora konkursu - Portalu Mundurowego.

Zdalnie sterowany, lekki, przeciwlotniczy okrętowy system uzbrojenia OSU-35K
Fot. 1. Zdalnie sterowany, lekki, przeciwlotniczy okrętowy system uzbrojenia OSU-35K


ŻOŁNIERZ MOŻE STEROWAĆ ROJEM BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LĄDOWYCH

Opracowania scentralizowanego systemu zarządzania działaniami taktycznymi z wykorzystaniem rojów bezzałogowych platform lądowych podjęli się młodzi naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Wchodzą oni w skład powołanego w 2022 r. w WAT Centrum Robotów Mobilnych i Platform Bezzałogowych.

System SCAR stanowi formę dodatkowego wyposażenia żołnierza. Umożliwia nadzór i kontrolę działania roju na poziomie dowódcy ugrupowania, bądź - w razie konieczności – utworzenie samodzielnie działającej jednostki rozpoznania. Dzięki tym cechom możliwe będzie włączenie opracowywanego rozwiązania w struktury Systemu Kontroli Pola Walki (ang. Battlefield Management System – BMS) na różnych poziomach.

W skład systemu wchodzą: wyświetlacz główny, wyświetlacz dodatkowy, kontroler zarządzający, układ wymiany informacji pomiędzy żołnierzem zarządzającym w lokalnym terenie działań roju, a jego agentami oraz układ zasilania. Protokoły komunikacyjne pozwalają na wymianę informacji pomiędzy jednostkami bezzałogowymi a żołnierzem-zarządcą. Pośrodku tego ruchu znajduje się serwer SCAR, który identyfikuje agentów i akredytuje ich komunikację. W tym przypadku serwer SCAR zapewnia możliwość nadzoru nad ruchem w sieci SCAR oraz pełni rolę zabezpieczenia przed przejęciem.

W celu minimalizacji poziomu zaangażowania żołnierza – zarządcy wykorzystano rzeczywistość rozszerzoną na wizjerze głównym oraz dane statusowe na wizjerze dodatkowym. Wizjer główny wykorzystywany jest do informowania zarządcy o przychodzących zdarzeniach, które są klasyfikowane na różnych poziomach. Dodatkowo oferowana jest funkcja podglądu z kamery.

W czasie pracy zarządca ma ciągły nadzór nad zachowaniem roju, który w czasie działania automatycznie nanosi znaczniki o zdarzeniach mających miejsce w czasie misji. Dodatkowo w czasie pracy systemu, po utworzeniu zadania tworzony jest raport rozpoznania, który posiada formę zbliżoną do tych stosowanych w Wojsku Polskim.

Teksty funkcjonalne przeprowadzone na poligonie WAT z udziałem m.in. robotów Marek, Rohatyniec i Exmot jako modeli roju pozwoliły na ustalenie wymagań dla dalszej modyfikacji i rozbudowy funkcjonalności systemu SCAR jako bazy do zarządzania rojem bezzałogowych platform (już nie tylko lądowych).

Szczegóły techniczne SCAR są dostępne na stronie organizatora konkursu - Portalu Mundurowego.

System SCAR jako forma dodatkowego wyposażenia żołnierza
Fot. 2. System SCAR jako forma dodatkowego wyposażenia żołnierza

Pozostałymi laureatami konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” są:
  • II miejsce – System obezwładniania stref antydostępowych A2/AD W2MPIR (GRUPA WB);
  • III miejsce ex aequo – Mobilna platforma kryminalistyczna (Wojskowe Zakłady Łączności nr 1, Politechnika Warszawska i Hagmed sp. z o. o.);
  • III miejsce ex aequo – System mikrosatelitarny EagleEye (Scanway, sp. z o.o., Creotech Instruments S.A. (lider) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN).

red. Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
źródło: portal-mundurowy.pl
fot. PIT-RADWAR S.A.; WAT