Wizyta Prezesa Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. w WIM WAT

 

Logo Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.
Fot. 1. Logo Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.

22 kwietnia 2022 roku w Wydziale Inżynierii Mechanicznej gościł Pan Rafał Wasilewski, Prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. (WZSO) wraz z Panem dr. inż. Marcinem Zaczykiem. Celem wizyty było zapoznanie WZSO z potencjałem WIM oraz wstępne wskazanie obszarów dalszej współpracy.

W trakcie wizyty Goście zapoznani zostali z możliwościami pracowni wchodzących w skład Laboratorium Biomechanik i Inżynierii Biomedycznej. Przedstawiono na żywo przykładowe pomiary analizy ruchu z wykorzystaniem systemu VR oraz Vicon, pomiary aktywacji mięśni z wykorzystaniem systemu EMG oraz pomiarów utlenowania mięśni, a także przykładowy proces inżynierii odwrotnej. Ponadto po krótce omówiono możliwości badawcze pozostałych urządzeń będących na wyposażeniu Laboratorium oraz potencjalne ich wykorzystanie, jako wspomagające prace realizowane w WZSO.

Zaproszeni Goście zostali również zapoznani z możliwościami Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. W szczególności z możliwym do zrealizowania zakresem badań zmęczeniowych, statycznych oraz dynamicznych, w różnych warunkach temperaturowych. Omawiane były możliwości adaptacji urządzeń do realizacji testów wytrzymałościowych i certyfikacyjnych, będących w obszarze zainteresowania WZSO.

W trakcie wizyty przedstawione zostało wyposażenie oraz możliwości Pracowni technik wytwarzania przyrostowego. Omówiony został zakres stosowanych materiałów oraz osiągalnych dokładności. Szczególny nacisk został położony na aspekt biozgodności materiałów oraz czystości, chemicznej i biologicznej, wydruków metalicznych.

W drugiej części spotkania przystąpiono do przedstawienia i wygłoszenia prezentacji dotyczących:

  • Struktury, zaplecza oraz potencjału WIM,
  • Realizowanych w WIM projektów,
  • Kształcenia realizowanego w WIM, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
  • Realizowanych tematów prac dyplomowych przez studentów,
  • Technik addytywnych,
  • Pomiarów zużycia w procesach tribologicznych,
  • Realizowanych badaniach.