Projekt WIM nagrodzony w konkursie MINIATURA 6

 

Urządzenie pracujące w technice selektywnego stapiania laserowego
Fot. Urządzenie pracujące w technice selektywnego stapiania laserowego

Projekt WIM z finansowaniem w konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Dzięki finansowaniu w konkursie MINIATURA na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zostaną zbadane możliwości dodatkowej obróbki cieplnej elementów modelowych wytwarzanych przyrostowo ze stali wysokowytrzymałej.

Dr inż. Janusz Kluczyński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zbada możliwości dodatkowej obróbki cieplnej elementów modelowych wytwarzanych przyrostowo (druk 3D) ze stali wysokowytrzymałej poprzez powtórne naświetlanie wiązką lasera każdej z warstw materiału. Procesy wytwarzania będą się odbywać na urządzeniu pracującym w technice selektywnego stapiania laserowego (ang. Selective Laser Melting – SLM). W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza wpływu parametrów wytwarzania przyrostowego oraz parametrów powtórnego naświetlania na zmiany mikrostruktury i podstawowych właściwości mechanicznych wytwarzanych elementów modelowych (twardość, wytrzymałość na rozciąganie). Zaproponowane badania pilotażowe pozwolą na uzyskanie podstawowych informacji na temat wpływu dodatkowego naświetlania podczas procesu wytwarzania przyrostowego na zmianę mikrostruktury, wytrzymałość statyczną, proces odkształcania materiału oraz postać przełomów powstałych w wyniku badań niszczących. Temat projektu: „Wpływ sekwencyjnego naświetlania wiązką lasera na zmianę właściwości materiałów metalicznych w procesie selektywnego stapiania laserowego”, kwota dofinansowania: 34 715 zł.

* * * * * * * * * * * *

MINIATURA to konkurs wspierający pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki wspiera naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Celem konkursu jest również wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach krajowych i międzynarodowych.

Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT
zdjęcie: dr inż. Janusz Kluczyński