1. Akty prawne


Aktualne ustawy, rozporządzenia itp. dostępne są na stronie Działu Nauki WAT.

2. Publikacje naukowe

NOWY wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych
wraz z przypisaną liczbą punktów ogłoszony w dniu 1.12.2021 r.

Punktacja za artykuły w czasopismach z nowego wykazu MEiN dla publikacji w 2021 roku


3. ORCID

ORCID czyli Open Researcher and Contributor ID; międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych.
ORCID jest unikalnym identyfikatorem cyfrowym, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja autorów o tym samym imieniu / nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do danej osoby w różnych bazach naukowych.
Założenie konta w ORCID i stworzenie własnego identyfikatora jest bezpłatne.
System PBN (Polska Bibliografia Naukowa) umożliwia logowanie przy pomocy numeru ORCID. W tym celu należy mieć założone konto w ORCID, a następnie powiązać je z kontem PBN.

System dostepny pod adresem: https://orcid.org/


Home...