Termin zasadniczej sesji egzaminacyjnej letniej r.a. 2018/2019 planowany jest w okresie
24.06- 05.07.2019 r.
Termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej letniej r.a. 2018/2019 wyznaczony jest w okresie
09-20.09.2019 r.
Doktoranci indywidualnie ustalają terminy swoich egzaminów i zaliczeń z prowadzącymi zajęcia.
 Back...