STUDIA DOKTORANCKIE - ZGŁASZANIE TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 

    Załącznik do URW - Szczegółowa procedura zgłaszania i wyboru tematu projektu badawczego na studiach doktoranckich realizowanych w Wydziale Mechanicznym WAT

 

    Załącznik do URW - Szczegółowa procedura zgłaszania i wyboru tematu projektu badawczego na studiach doktoranckich realizowanych w Wydziale Mechanicznym WAT

 

    Załącznik 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na realizację projektu badawczego

 

    Załącznik 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na realizację projektu badawczego

 

    Załącznik 2 - Oświadczenie opiekuna naukowego o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantem

 

   Załącznik 2 - Oświadczenie opiekuna naukowego o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantem


 Back...