STUDIA DOKTORANCKIE - WARUNKI I TRYB ZALICZANIA SEMESTRU

 

    Szczegółowy tryb i terminy rejestracji na kolejny semestr na studia doktoranckie w Wydziale Mechanicznym WAT

 

    Załącznik 1 - Sprawozdanie z realizacji zadań na studiach doktoranckich

 

    Załącznik 1 - Sprawozdanie z realizacji zadań na studiach doktoranckich


 Back...