Szanowni Państwo z myślą o Państwa wygodzie i usprawnieniu nawigacji po stronach serwisu Wydziału Inżynierii Mechanicznej podzieliliśmy je na cztery bloki tematyczne.

Menu "Dla pracowników" zawiera informacje i linki najczęściej wyszukiwane i przydatne w codziennej pracy zarówno dla nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych i technicznych.

Menu "Jakość kształcenia", zawiera informacje i linki opisujące system zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej.

Menu "Dziekanat", zawiera informacje i linki dotyczące Dziekanatu Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Menu "Rada Wydziału" dotyczy działalności Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej (Wydziału Mechanicznego), jej składu, powołanych komisji, podjętych uchwał Rady Wydziału jak również zawiera informacje dotyczące rozwoju naukowego kadry w tym wykazy rozpoczętych i zakończonych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich.