Instytucje akredytacyjne

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) – www.pka.edu.pl
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) – www.kaut.agh.edu.pl
European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE)

 

Akredytowane kierunki w Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Ceryfikat PKA

Kierunek studiów Ocena PKA
(data oceny, czas obowiązywania)
mechanika i budowa maszyn ocena pozytywna - do roku 2021/2022
uchwała PKA nr 395/2017 z 07.09.2017 r.
logistyka ocena pozytywna - do roku 2022/2023
uchwała PKA nr 87/2018 z 08.03.2018 r.
biogospodarka ocena pozytywna – do roku 2026/2027
uchwała PKA nr 100/2021 z 25.02.2021 r.

Certyfikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Ceryfikat KAUT

Certyfikaty akredytacji środowiskowej KAUT i europejski EUR-ACE® Label poświadczają przyznaną akredytację na lata 2021-2026 dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka. Potwierdzają one wysoki poziom kształcenia na pierwszym i drugim stopniu kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.


Certyfikaty EUR-ACE® Label


Certyfikaty potwierdzające uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiówJest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.