AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  1. W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
  2. W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:


  3. W Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT