WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia została powołana na okres kadencji organów Akademii 2020-2024 Decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej nr 73/WIM/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w składzie:

Przewodniczący:
dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. WAT

Członkowie:
dr inż. Piotr SZURGOTT Prodziekan ds. Kształcenia
ppłk dr inż. Krzysztof GOCMAN Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IPiT
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IRiKM
dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IMilO
dr inż. Wiesław KRASOŃ, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMilO
mjr dr inż. Tomasz ŚLĘZAK przedstawiciel nauczycieli akademickich z IRiKM
dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI przedstawiciel nauczycieli akademickich z IPiT
mgr inż. Robert KOSSOWSKI kierownik Dziekanatu
mgr inż. Aleksandra LĘGAS przedstawiciel doktorantów
Michał GRABARCZYK przedstawiciel studentów

Back...