Użyteczne linki:

Polska Komisja Akredytacyjna – www.pka.edu.pl
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych – www.kaut.agh.edu.pl
Ministerstwo Edukacji i Nauki – www.nauka.gov.pl