Studia wojskowe

 

Plany sesji letniej roku akademickiego 2022/2023:


Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej
Rok akademicki 2022/2023 studia wojskowe 1. rok studiów
Kierunek "Mechanika i budowa maszyn"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej
Rok akademicki 2022/2023 jednolite studia magisterskie
Kierunek "Mechanika i budowa maszyn"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej
Rok akademicki 2022/2023 studia pierwszego stopnia (dla naboru 2020/2021)
Kierunek "Mechanika i budowa maszyn"