WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

         
mgr inż. Mateusz Majdak
Ocena dopuszczalnej prędkości przejeżdżającego pociągu dla typowego sygnalizatora kolejowego na podstawie wyników analiz numerycznych
     mgr inż. Damian Mirosław Sowała
Analiza układów przenoszenia napędu stosowanych w nowoczesnych wozach bojowych
     ppor. mgr inż. Dawid Zbigniew Tomica
Projekt wstępny systemu minowania narzutowego z mechanicznym urządzeniem miotającym

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

              
sierż. pchor. inż. Karol Dębowski
Ocena powtarzalności dawkowania paliwa przez układ zasilania typu Common Rail
    
sierż. pchor. inż. Bartosz Kalicki

Wybrane manewry pojazdów i ich symulacja z wykorzystaniem pojazdu w skali 1:8
    
sierż. pchor. inż. Bartłomiej Sarzyński

Ocena możliwości zastosowania technologii przyrostowych w regeneracji elementów mechanicznych układów napędowych sprzętu inżynieryjnego
    
sierż. pchor. inż. Wojciech Przewozik

Wstępny projekt przęsła mostu niskowodnego o rozpiętości 12 m

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

mgr inż. Sylwia Aleksandra Świątek
Analiza strategiczna podmiotu przemysłu obronnego na przykładzie wybranej spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.


WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

    
mgr inż. Jakub Łuszczek
Analiza właściwości wytrzymałościowych mechanicznych elementów układów napędowych maszyn inżynieryjnych wytworzonych techniką SLM
     mgr inż. Michał Nowosadzki
Analiza możliwości modyfikacji jednostek napędowych maszyn inżynieryjnych do postaci jednostki hybrydowej opartej na układzie korbowo-tłokowym

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

    
inż. Mateusz Majdak
Analiza MES prototypowej wstęgi pojedynczej mostu pływającego z ruchomym obciążeniem
    
sierż. pchor. inż. Dawid Zbigniew Tomica

Projekt urządzenia do miotania min narzutowych z napędem hydraulicznym

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

mgr inż. Przemysław Urbaniak
Analiza i ocena zastosowania autobusów zeromisyjnych w komunikacji miejskiej

 

3. KIERUNEK BIOGOSPODARKA

 

inż. Katarzyna Masłowska
Wytwarzanie i zastosowania biowodoru

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
ppor. mgr inż. Mateusz Chudoba
Wstępny projekt promu desantowego o ładowności 40 000 kg
     mgr inż. Aleksandra Dejneka
Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych rozpraszających obciążenia udarowe przekazywane na żołnierza w pojeździe wojskowym
     mgr inż. Patryk Dombrowski
Analiza wytrzymałości połączenia tarczy sprężarki z turbiną silnika
     mgr inż. Paweł Golan
Badania energochłonne struktur trójwymiarowych z tworzywa sztucznego z pomiarem deformacji metodą cyfrowej korelacji obrazu

 

    
mgr inż. Paweł Kobojek
Transport drogowy mini maszyn inżynieryjnych
(maszyny do 2t)
    
mgr inż. Patryk Szwajkowski

Badania modelowe ruchu samochodu z przyczepą podczas omijania
nagle pojawiającej się przeszkody

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

              
sierż. pchor. inż. Piotr Golec
Analiza możliwości zastosowania połączeń spajanych techniką FSW wybranych węzłów konstrukcyjnych wojskowego sprzętu przeprawowego
    
inż. Jakub Łuszczek

Projektowanie jednostopniowych przekładni zębatych o dużym przełożeniu wytwarzanych z użyciem technologii addytywnych w zastosowaniach napędów maszyn inżynieryjnych
     inż. Sylwester Marek Osiadacz
Zastosowania oscyloskopu w diagnostyce pojazdów
     inż. Mateusz Skaba
Analiza numeryczna wytrzymałości wybranych podzespołów ramienia koparki

 

inż. Jakub Wąsik
Wstępny projekt modułowego jednoosiowego mini-ciągnika

 

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż. Arkadiusz Chodkiewicz
Analiza standardów europejskich oceny właściwości smarnościowych olejów z dodatkami uszlachetniającymi
     mgr inż. Ilona Dziobek
Badanie odporności na utlenianie olejów napędowych
     mgr inż. Jakub Faryński
Projekt rozmieszczenia elementów infrastruktury przeładunkowej w transporcie intermodalnym
     mgr inż. Szymon Senyk
Wpływ granulacji heksagonalnego azotku boru wprowadzonego do smaru plastycznego na jego właściwości smarnościowe

 

mgr inż. Michalina Sułkiewicz
Monitorowanie transportu samochodowego na terenie Polski za pomocą RFID

 

 

2.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

inż. Karolina Chudzińska
Ocena systemu transportowego

 

 

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż. Rafał Gromulski
Bezpieczeństwo osób jadących podczas zderzenia bocznego
     mgr inż. Piotr Kiecelman
Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika
    
mgr inż. Damian Koszykowski

Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowej 3D w elementach maszyn stosowanych w motoryzacji i energetyce
     mgr inż. Damian Kowalczyk
Diagnostyka stanu opon przy wykorzystaniu mobilnego serwisu ogumienia

 

              
mgr inż. Piotr Skorupski
Projekt wstępny mini hamowni do kosiarek z napędem spalinowym
     mgr inż. Adam Smoliński
Analiza współpracy ogumienia pojazdu wojskowego z podłożem w różnych warunkach jazdy
     mgr inż. Adam Stanio
Projekt wstępny hydraulicznego podnośnika serwisowego z napędem spalinowym o udźwigu 30 kN
     mgr inż. Mateusz Szpaczyński
Wyznaczenie charakterystyk działania wybranych układów mechatronicznych silnika 1.2 TSI CBZB

 

    
mgr inż. Mikołaj Stypułkowski
Badania eksperymentalno-symulacyjne oporów ruchu pojazdu
o napędzie elektrycznym
     mgr inż. Yurij Yendzheiovski
Analiza właściwości materiałów filtracyjnych
z dodatkiem nanowłókien

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

              
inż. Patryk Szwajkowski
Komputerowa symulacja wariantów jazdy samochodu
     inż. Aleksandra Dejneka
Badanie wpływu uproszczeń geometrii modelu na wyniki analiz numerycznych belek
     inż. Maciej Grochala
Badanie właściwości wytrzymałościowych wybranego kompozytu polimerowego w szerokim zakresie szybkości odkształcenia z uwzględnieniem anizotropii
     inż. Paweł Kobojek
Ocena energii
deformacji samochodów powypadkowych na podstawie ich fotografii

 

    

inż. Marcin Podgajny

Analiza wyposażenia i przebiegu samochodów hybrydowych na rynku wtórnym
na podstawie ich ofert internetowych
     sierż. pchor. inż. Daniela Szczpaczyńska
Projekt robota wsparcia dla pododdziałów inżynieryjnych

 

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż. Piotr Bartosiak
Modelowanie systemu oceny eksploatacji środków transportu do przewozu paliw
    
mgr inż. Igor Dąbrowski

Badanie właściwości smarnościowych smaru plastycznego z dodatkiem grafenu
     mgr inż. Justyna Giza
Proces oceny wybranego sprzętu logistycznego
    
mgr inż. Aleksandra Lęgas

Wybrane metody ilościowe stosowane w obszarze gospodarki magazynowo-transportowej

 

         
mgr inż. Patrycja Nogas
Badanie właściwości smarnościowych oleju z dodatkiem grafenu
    
ppor. mgr inż. Adrianna Szewczyk

Wojskowy transport strategiczny wobec zmiany w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
     ppor. mgr inż. Joanna Szkutnik-Rogoż
Wybrane problemy dotyczące metod prognozowania popytu

 

 

2.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

    
sierż. pchor. inż. Łukasz Hejmowski
Funkcjonowanie baz w misjach poza granicami kraju
     inż. Michał Krzemiński
Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu zapasami magazynowymi

 

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż. Łukasz Broda
Badania odporności balistycznej kompozytu warstwowego wytworzonego metodą wybuchowego łączenia
     mgr inż. Mateusz Fałek
Analiza wytrzymałości kompozytowej struktury dźwigara głównego skrzydła samolotu w obszarze mocowania do kadłuba
     mgr inż. Michał Kucewicz
Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii 3D pod kątem energochłonności
     mgr inż. Ewa Michalczyk
Projekt protezy stawu kolanowego oraz analiza jej wpływu na biomechanikę ruchu

 

              
mgr inż. Łukasz Mórawski
Badanie działania układu zasilania paliwem typu common rail z wtryskiwaczami CRIN4 (HADI) firmy Bosch
     mgr inż. Paweł Sławek
Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych mobilnej modułowej platformy pływającej
     mgr inż. Damian Staniszewski
Projekt podnośnikowej platformy obsługowej dla robota o masie własnej 500 kg
     mgr inż. Wojciech Wdowiński
Analiza wytrzymałości sierpowej zamka łączącego łopatkę z tarczą sprężarki turbiny gazowej

 

                                 
             mgr inż. Michał Wojciechowski
Projekt wstępny zawieszenia dla wielozadaniowego gąsienicowego wozu bojowego
          mgr inż. Mateusz ZIUBIŃSKI
Diagnostyka deformacji nadwozia samochodu po czołowo-bocznym zderzeniu pojazdów
             

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

                                 
             inż. Mateusz KALISZ
Badania perforacji panelu Al-Ti/SiC wybranym pociskiem przeciwpancernym
          sierż. pchor. inż. Marcin LAZARZ
Ocena parametrów użytkowych mostu pontonowego z połączeniami przegubowymi
             

 

 

 

1. KIERUNEK LOGISTYKA
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

         
mgr inż. Karolina BONKOWSKA
Opracowanie aplikacji do przeprowadzania klasyfikacji zapasów w przedsiębiorstwie
     mgr inż. Maja GAWRYLUK
Modelowanie procesów magazynowych
     mgr inż. Daria GROM
Organizacja przeładunku pomiędzy transportem śródlądowym a samochodowym

 

         
mgr inż. Anna KOPICZKO
Modernizacja i doskonalenie jakości opakowań jednostkowych i ich znaczenie dla konsumenta
     mgr inż. Piotr LISIAK
Wykorzystanie systemu RFID (Radio-frequency identification) do zarządzania komunikacja miejska w Warszawie
     mgr inż. Luiza MOLENDA
Problemy funkcjonowania morskich terminali kontenerowych w łańcuchach i sieciach dostaw

 


mgr inż. Maciej PANEK
Model oceny efektywności i konkurencyjności usługi logistycznej na przykładzie wybranej firmy

 

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA


sierż. pchor. inż. Joanna SZKUTNIK-ROGOŻ
Metody optymalizacji kosztów transportu wybranego sprzętu służby czołgowo-samochodowej
z wykorzystaniem OCTAVE 3.4.3 oraz NOTEPAD++

 

 


 Home...