Forum Współpracy Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT z Przemysłem zostało powołane Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1043/WME/2017 z dniem 01.08.2017 r.

Celem Forum jest kontynuacja podjętej wcześniej współpracy w obszarze naukowo-badawczym oraz poszerzenie jej o udział w konsultacjach w procesie kształcenia studentów oraz w kształtowaniu planów i programów studiów zgodnie z oczekiwaniami środowiska technologicznego i biznesowego.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, Forum umożliwi zespołom naukowym Wydziału Mechanicznego wyjście naprzeciw potrzebom pracodawców z różnych sektorów przemysłowych jak również stworzy przestrzeń do szybszego transferu wiedzy naukowej i przyspieszy proces wdrażania wyników prac projektowo-technologicznych do szeroko rozumianego biznesu i przemysłu.
 Back...