Strona zawiera wszelkie informacje dotyczące oprogramowania dystrybuowanego przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Wojskową Akademi Techniczną, do użytku służbowego i osobistego, dla pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Korzystając z menu po lewej stronie można uzyskać informacje o:
  • udostępnianym oprogramowaniu,
  • informacje opisowe,
  • dla kogo jest przeznaczone,
  • warunkach użytkowania,
  • rejestracji użytkowników,
  • sposobach instalowania,
  • instrukcjach instalacji i użytkowania,
  • osobach administrujących dystrybucją oprogramowania.

 Back...