WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

www.wim.wat.edu.pl

TELEFONY I ADRESY

 

 

Home