O referencjach i pozycji rynkowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, najwymowniej świadczą wyróżnienia i nagrody przyznane Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej w szczególności:

 • 1 nagroda Państwowa,
 • 3 nagrody Prezesa Rady Ministrów,
 • 9 nagród Ministra Obrony Narodowej,
 • 4 nagrody Polskiej Akademii Nauk,
 • 22 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • 4 nagrody Ministra Infrastruktury,
 • 5 nagród innych resortów,

Wybrane nagrody uzyskane przez członków zespołów naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

Nagrody państwowe:

 • Zespołowa nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” za opracowanie i wdrożenie do produkcji rurociągu polowego o średnicy 150 mm z samozatrzaskowym złączem kielichowym nowego typu - 2004 r.

Prezesa Rady Ministrów:

 • Za najlepszą pracę doktorską dla dr. inż. Pawła Jóźwika – 2004 r.
 • Indywidualna dla prof. Stanisława KOCAŃDY za wybitny dorobek naukowy - 1997 r.
 • Zespołowa II stopnia za opracowanie i wdrożenie do produkcji ładowarek łyżkowych - 1971 r.

Ministra Obrony Narodowej:

 • Wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej za Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty "Borsuk"
 • Nagroda I Stopnia w kategorii projekty badawczo-rozwojowe za projekt Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych, dr inż. Robert Panowicz, 2017 r.
 • Za całokształt dorobku dla prof. dr. hab. inż. Wacława Borkowskiego profesora zwyczajnego Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, 2013 r.
 • Zespołowa III stopnia za najlepszą prace badawcza z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa pod patronatem Prezydenta RP za Układ zdalnego sterowania wojskowymi pojazdami lądowymi. Aplikacja do pojazdu rozminowania, dr inż. Andrzej TYPIAK, 2013 r.
 • Za całokształt dorobku dla prof. dr. hab. inż. Stanisława Konopki, profesora zwyczajnego Katedry Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, 2012 r.
 • Za całokształt dorobku naukowego dla prof. dr. hab. inż. Tadeusza Niezgody profesora zwyczajnego Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, 2011 r.
 • Za całokształt dorobku naukowego dla prof. dr. hab. inż. Tadeusza Przychodzenia, profesora zwyczajnego Katedry Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, 2010 r.
 • Nagroda dla prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kałdońskiego za całokształt dorobku - wybitne osiągnięcia służące rozwojowi szkolnictwa wojskowego oraz modernizacji techniki wojskowej i zaplecza logistycznego armii, 2009 r.
 • Za całokształt dorobku naukowego dla prof. dr. hab. inż. Stanisława Ochelskiego, profesora zwyczajnego Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, 2008 r.

Nagrody Ministra Infrastruktury:

 • Za najlepszą książkę o tematyce transportowej w 2012 roku, Historia rozwoju silników cieplnych – dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz, 2012 r.
 • Za kierowanie pracą dotyczącą "Panelu energochłonnego poprawiającego bezpieczeństwo uczestników zdarzenia drogowego" – prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, 2011 r.
 • Za kierowanie pracą dotyczącą "Zaawansowanej metody symulacji i badań numerycznych w zastosowaniu do opracowania innowacyjnej konstrukcji wagonu kolejowego do przewozu naczep typu TIR" – prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda 2011 r.
 • Za najlepszą książkę o tematyce transportowej w 2010 roku, Pojazdy samochodowe-Technika transportu ładunków – prof. dr hab. inż. L. Prochowski, dr inż. A. Żuchowski, 2010 r.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki / Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Stypendium MEiN przyznane w ramach XVIII edycji konkursu dla wybitnych młodych naukowców, mjr dr inż. Piotr Kędzierski, Warszawa 2023 r.
 • Stypendium MNiSW przyznane w ramach XII edycji konkursu dla wybitnych młodych naukowców, dr inż. Paweł Baranowski, Warszawa 2017 r.
 • Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Innowacyjna metoda pozyskiwania energii cieplnej z pokładów gorących suchych skał (HDR)", mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński, Warszawa, 2016 r.
 • Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach oraz szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2015, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny, Warszawa, 2016 r.
 • Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Kołowa platforma wysokiej mobilności”, dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szczesniak , Warszawa, 2016 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za uzyskanie złotego medalu na wystawach w 2014 roku za "System obrony aktywnej", prof. dr hab. inż. Adam Kawalec, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Robert Panowicz, Warszawa, 2015 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej”, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2014 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, dr inż.Agnieszka Derewońko, dr inż Roman Gieleta, dr inż Danuta Miedzińska, dr inż Andrzej Morka, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2014 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO2", dr inż Roman Gieleta, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,dr inż. Grzegorz Sławiński, Warszawa, 2014vr.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych”, prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, mjr dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki, Warszawa, 2014 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Rurociąg polowy Φ 150 z samozłączem kielichowym nowego typu”, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński, prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński, Warszawa, 2014 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Rodzinę modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowywania dróg SHIBA”,dr hab. inż Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2014 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Metodę zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2014 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz, Warszawa, 2014 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, dr inż.Agnieszka Derewońko, dr inż Roman Gieleta, dr inż Danuta Miedzińska, dr inż Andrzej Morka, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Lekki pancerz pretowy do ochrony przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi typu RPG”, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz, dr inż. Kamiol Sybilski, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego”, dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż. Roman Gieleta, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Pojazd specjalny Shiba z georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED”, dr hab. inż Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Wagon kolejowy z obrotowa platforma ładunkową”, dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż Roman Gieleta, dr inż Wiesław Krasoń, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt: „Lekki pancerz prętowy", prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz, dr inż. Kamiol Sybilski, Warszawa, 2013 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą: Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną - dr inż. Jan KUBICKI, dr inż. Wojciech NAPADŁEK, dr inż. Wiesław PICHOLA, 2013 r.

Nagroda Naukowa Komitetu Mechaniki PAN:

 • Nagroda Naukowa Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2018, dr inż. Łukasz Mazurkiewicz, Warszawa, 2019 r.
 • Nagroda Naukowa Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2022, dr inż. Michał Kucewicz, Warszawa 2023 r.

Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN:

 • Indywidualna - Nagroda im. Bohdana Ciszewskiego – dla dr. hab. inż. Jerzy Bystrzyckiego za rozprawę habilitacyjną pt ”Niekonwencjonalne metody kształtowania struktury i właściwości stopów na osnowie fazy miedzymetalicznej Fe-Al.” – 2006 r.
 • Indywidualna dla dr. inż. Zbigniewa Bojara za cykl prac naukowych z dziedziny metaloznawstwa - 1993 r.
 • Indywidualna dla dr. hab. inż. Leona Prochowskiego za osiągnięcia w zakresie dynamiki pojazdów mechanicznych - 1985 r.
 • Indywidualna dla dr. inż. Wojciecha Przetakiewicza za osiągnięcia w zakresie metaloznawstwa - 1980 r.

Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministra Edukacji Narodowej:

 • I stopnia - indywidualna za opracowanie podręcznika „Podstawy konstrukcji maszyn”, prof. A. Krukowski – 1994 r.
 • I stopnia - indywidualna za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, prof. Stanisław Kocańda – 1986 r.
 • I stopnia - zespołowa za książkę „Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa metali”, prof. Sanisław Kocańda - 1990 r.
 • I stopnia - indywidualna za podręcznik „Podstawy konstrukcji maszyn”, prof. Stanisław Kocańda – 1987 r.
 • I stopnia - indywidualna za autorstwo wyróżniających się podręczników dla studentów, za podręcznik „Podstawy konstrukcji maszyn”,prof. Stanisław Kocańda – 1967 r.

W 2010 roku za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda.

Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT:

 • ppłk dr inż. Krzysztof Gocman – 2022 r.
 • ppłk dr inż. Zdzisław Hryciów – 2022 r.
 • dr inż. Grzegorz Sławiński – 2022 r.
 • dr inż. Piotr Szurgott – 2021 r.
 • dr inż. Grzegorz Boruta – 2021 r.
 • dr inż. Arkadiusz Rubiec – 2021 r.
 • dr Czesław Pakowski – 2020 r.
 • mgr inż. Mariusz Radzimierski – 2020 r.
 • dr hab. inż. Dariusz Żardecki, prof. WAT – 2020r
 • ppłk dr inż. Tomasz Ślęzak- 2020 r.
 • dr inż. Krzysztof Grzelak – 2018 r.
 • dr inż. Zbigniew Sobczyk – 2018 r.
 • dr inż. Andrzej Żuchowski, prof. WAT – 2018 r.
 • dr inż. Janusz Torzewski – 2017 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

 • dr inż. Piotr Szurgott – 2022 r.
 • dr inż. Tomasz Ślęzak – 2022 r.
 • dr inż. Krzysztof Grzelak – 2019 r.
 • dr Czesław Pakowski – 2019 r.
 • mgr inż. Marek Rajewski – 2019 r.
 • dr hab. inż. Dariusz Żardecki, prof. WAT – 2019 r.
 • dr inż. Andrzej Morka – 2018 r.
 • dr inż. Jacek Nowak – 2018 r.
 • dr inż. Janusz Telega – 2018 r.
 • dr inż. Janusz Torzewski – 2018 r.
 • dr inż. Zbigniew Sobczyk – 2018 r.
 • dr inż. Leszek Szczęch – 2018 r.

Wyróżnienia na międzynarodowych wystawach:

X edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT

 • Srebrny Medal za “The application of ergonomics in the special vehicles design and optimatization proces”; 17-19 maja 2018 r. Iasi Rumunia; Autorzy: Wiesław Barnat, Radosław Ciepielewski, Paweł Dybcio, Daniel Nycz, Malwina Trzaska.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Macau, Chiny

 • Srebrny medal za "Energochłonna nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej", (dr inż. Paweł Dziewulski, mgr inż. Piotr Kędzierski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Adam Sławiński)

1. Invent Arena , Czechy, 2016

 • Złoty medal za "Energochłonna nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej", (dr inż. Paweł Dziewulski, mgr inż. Piotr Kędzierski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Adam Sławiński)

44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016”, Genewa

 • Srebrny Medal za "Nakładka do zastosowania w transporcie publicznym, która zmniejsza obrażenia głowy powstałe w wyniku wypadków samochodowych i nagłych zatrzymań", (dr inż. Paweł Dziewulski, mgr inż. Piotr Kędzierski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Adam Sławiński)

6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ITEX 2016”, Kuala Lumpur (Malezja):

 • Srebrny Medal za "Nakładka do zastosowania w transporcie publicznym, która zmniejsza obrażenia głowy powstałe w wyniku wypadków samochodowych i nagłych zatrzymań", (dr inż. Paweł Dziewulski, mgr inż. Piotr Kędzierski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Adam Sławiński)

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST 2016,Tajpej, Tajwan:

 • Honorowe Wyróżnienie Jury - statuetka - za "Energochłonna nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej", (dr inż. Paweł Dziewulski, mgr inż. Piotr Kędzierski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Adam Sławiński)

2017 MACAU International Innovation & Invention Expo, 2015, Makau, Chiny:

 • Srebrny medal za "High Mobility Wheeled Platform", (dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak)
 • Srebrny medal za "Innovative method of acquisition of thermal energy from deposits of hot dry rocks (HDR)", (mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński),
 • Nagroda specjalna World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) za "High Mobility Wheeled Platform",(dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak)
 • Nagroda specjalna World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) za "Innovative method of acquisition of thermal energy from deposits of hot dry rocks (HDR)", ( mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński),

26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX 2015, Kuala Lumpur, Malezja:

 • Srebrny medal za "High Mobility Wheeled Platform", (dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak),
 • Złoty medal za "Innovative method of acquisition of thermal energy from deposits of hot dry rocks (HDR)", (mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński),

Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów – Geneva Inventions, Genewa:

 • Brązowy medal za "Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności", (dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak),
 • Złoty medal za "Innovative method of acquisition of thermal energy from deposits of hot dry rocks (HDR)", (mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński),

XVIII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2015", Moskwa, Rosja:

 • Złoty medal za "Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności", (dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak),
 • Złoty medal za "Innovative method of acquisition of thermal energy from deposits of hot dry rocks (HDR)", (mgr inż Piotr Kędzierski, dr inż Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński),

VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa:

 • Złoty Medal z wyróżnieniem za: „System Obrony Aktywnej”, (prof. dr hab. inż. Adam Kawalec, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Robert Panowicz),
 • Brązowy Medal za: „Unfolding Support for Crutches”, KMiIS,
 • Brązowy medal za: „Light Terrain Vehicle (LTV)”, KMiIS

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST 2014, Tajpej, Taiwan:

 • Nagroda specjalna za „High Mobility Wheeled Platform for special applications”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak)

XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 2014, Kielce

 • DEFENDER 2014 za "Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych", (dr inż. Adam Bartnicki, prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Marian Łopatka, dr inż.Tomasz Muszyński, dr inż. Krzysztof Papliński, dr hab. inż. Piotr Rybak, dr hab. inż. Andrzej Typiak, dr Józef Wysocki)

Międzynarodowe Warsztaty Robotów Wojskowych "The European Land- Robotic Trial, M-ELROB 2014„ Warszawa 2014:

 • II Miejsce za udział w zawodach „Transport ładunku między dwoma obozami”, Drużyna MULE, Instytut Budowy Maszyn
 • III Miejsce za udział w zawodach „Rozpoznanie i obserwacja terenu niezurbanizowanego”, Drużyna MULE, Instytut Budowy Maszyn,
 • III Miejsce za udział w zawodach „Transport ładunku między dwoma obozami”, Drużyna MAREK, Instytut Budowy Maszyn

5th FAJR International Inventions and Innovations Exhibitions FINEX 2013, Teheran, Iran:

 • Złoty medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel).

12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTExpo 2013, Kuala Lumpur, Malezja:

 • Złoty Medal za "Field Pipeline Φ 150 With a New Type Bell Self-Locking Joint", (prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński, dr hab. inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński);
 • Srebrny Medal za "Prototype Articulated Joint of Concrete Barrier Segments", (prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki),
 • Srebrny medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka);
 • Nagroda Honorowa World Invention Intellectual Property Associations za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);

16. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013”, Moskwa, Rosja:

 • Złoty medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • Srebrny medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka);
 • Brązowy medal za „Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, (prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławińskimgr, inż. Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski),
 • Nagroda Specjalna Chinese Innovation&Invention Society (TAIWAN) za „Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, (prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski).

24. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2013, Kuala Lumpur, Malezji.

 • Złoty medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • GRAND PRIXNagroda dla najlepszego wynalazku zagranicznego, za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST 2013, Tajpej, Taiwan:

 • Złoty medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • Srebrny medal za „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz);
 • Brązowy medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka)

Międzynarodowy Salon Wynalazków i Nowych Technologii „New Time”, 2013, Sewastopol, Ukraina:

 • Złoty medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • Srebrny medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka);
 • Srebrny medal za „Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, (prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławińskimgr, inż. Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski).

VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa, Polska:

 • Złoty medal z wyróżnieniem za „Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, (prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski),
 • Srebrny medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • Brązowy medal za „Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO2”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka),
 • Brązowy medal za „Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Sebastian Stanisławek, mgr inż. Piotr Kędzierski),
 • Brązowy medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel).

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2013, Norymberga, Niemcy:

 • Srebrny medal za „Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO2”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka),
 • Srebrny medal za „Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów”, (prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski),
 • Brązowy medal za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel).

62 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2013”, Bruksela, Belgia:

 • Srebrny medal za „Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO2”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka),
 • Srebrny medal za „Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Sebastian Stanisławek, mgr inż. Piotr Kędzierski).

XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2012” w Moskwie:

 • Złoty medal za „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz);
 • Srebrny medal za „Lekki pancerz prętowy”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz, mgr inż. Kamil Sybilski);
 • Brązowy medal za „Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Paweł Dziewulski, dr inż. Grzegorz Sławiński).

VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „International Salon of Inventions and New Technologies – New Time”, 2012, Sewastopol, Ukraina:

 • Złoty medal za „Pojazd specjalny Shiba z georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel);
 • Złoty medal za „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz);
 • Złoty medal za „Wagon kolejowy z  obrotową platformą ładunkową”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Paweł Dziewulski, dr inż. Grzegorz Sławiński);
 • Srebrny medal za „Lekki pancerz prętowy do ochrony przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi typu RPG”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert Panowicz).

VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012 w Warszawie:

 • Złoty medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka);
 • Srebrny medal za „Shiba z georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel)

61 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” w Brukseli:

 • Złoty medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka);
 • Złoty medal za „Shiba z  georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel).

Międzynarodowe Targi Wynalazków w Seulu SIIF 2012:

 • Srebrny Medal za „Pojazd specjalny Shiba z georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED”, (dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel),
 • Brązowy medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w  odwiertach poziomych”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka).

40. Jubileuszowa Wystawa Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, 2012, Genewa:

 • Brązowy medal za „Rurociąg polowy Ø150 z samozłączem kielichowym nowego typu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński, dr hab. inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński);
 • Brązowy medal za „Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych”, (prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki).

Malaysia Technology Expo MTE 2012, Kuala Lumpur:

 • Brązowy medal za „Method and Device for Metal Surface Modyfication High Voltage Electric Spark in Gases or Liquids an Environment”, (dr inż. Jan KUBICKI, dr inż. Wojciech NAPADŁEK, dr inż. Wiesław PICHOLA);

Międzynarodowe Targi Wynalazków - Seoul International Invention Fair SIIF 2012, Seul:

 • Złoty medal za „Rurociąg polowy Ø 150 z samozłączem kielichowym nowego typu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński, dr hab. inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński);
 • Srebrny medal za „Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych”, (prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki).

7th Seoul International Invention Fair SIIF-2011, Seul:

 • Srebrny medal za „Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną”, (dr inż. Jan KUBICKI, dr inż. Wojciech NAPADŁEK, dr inż. Wiesław PICHOLA);
 • Nagroda Specjalna za „Lekki pancerz prętowy przeciw pociskom z głowicą kumulacyjną”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Robert PANOWICZ, dr inż. Kamil SYBILSKI).

Międzynarodowego Salonu „Pomysł – Innowacje – Nowe Produkty” IENA 2011, Norymberga;

 • Srebrny medal za „Wagon kolejowy z obrotową platformą”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Wiesław KRASOŃ, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI, dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI).

V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011:

 • Złoty medal za Uniwersalny za „Panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT,dr inż. Robert PANOWICZ);
 • Złoty medal za „Lekki pancerz prętowy przeciw pociskom z głowicą kumulacyjną”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Robert PANOWICZ, Kamil SYBILSKI);
 • Srebrny medal za „Panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI);
 • Srebrny medal na za "Wagon kolejowy z obrotową platformą", (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Wiesław KRASOŃ, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI, dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI);
 • Srebrny medal za „Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną”, (dr inż. Jan KUBICKI, dr inż. Wojciech NAPADŁEK, dr inż. Wiesław PICHOLA);
 • Brązowy medal za „Pontonowy most kasetowy”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Agnieszka Derewońko, mgr inż. Paweł Bogusz).

60 jubileuszowe Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011”, Bruksela:

 • Złoty Medal za „Platformę do realizacji zadań w strefach zagrożenia” (ppłk dr inż. Adam BARTNICKI, dr inż. Marian ŁOPATKA, mjr dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI, mjr dr inż Piotr SPRAWKA, dr inż. Andrzej TYPIAK, mgr inż. Piotr KROGUL, mgr inż. Mirosław PRZYBYSZ, mgr inż. Arkadiusz RUBIEC, mgr inż. Rafał TYPIAK);
 • Srebrny medal za „Wagon kolejowy z obrotową platformą” (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Wiesław KRASOŃ, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI, dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI);
 • Srebrny medal za „Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez absorpcję energii wybuchu” (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Robert PANOWICZ);
 • Srebrny medal za „ICAR – Inteligentna Kontrola łączności radiowej przeciwnika”, (ppłk dr inż. Adam BARTNICKI, dr inż. Marian ŁOPATKA, mjr dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI, mjr dr inż Piotr SPRAWKA, dr inż. Andrzej TYPIAK, mgr inż. Piotr KROGUL, mgr inż. Mirosław PRZYBYSZ, mgr inż. Arkadiusz RUBIEC, mgr inż. Rafał TYPIAK);
 • Srebrny medal za “Prototypowe przegubowe połączenie segmentów betonowych barier ochronnych”, (prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki)
 • Brązowy Medal za „Manipulator kompaktowy z napędem hydrostatycznym”, (ppłk dr inż. Adam BARTNICKI, dr inż. Marian ŁOPATKA, mjr dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI, mjr dr inz Piotr SPRAWKA, dr inż. Andrzej TYPIAK, mgr inż. Piotr KROGUL, mgr inż. Mirosław PRZYBYSZ, mgr inż. Arkadiusz RUBIEC, mgr inż. Rafał TYPIAK).

Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours – Lepine", 2011 i 2010, Paryż:

 • Brązowy medal za „Wagon kolejowy z obrotową platformą”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Wiesław KRASOŃ, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI, dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI);
 • Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów – AIFF za „Panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego”, (prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, dr inż. Wiesław BARNAT, dr inż. Roman GIELETA, dr inż. Paweł DZIEWULSKI).
 • Srebrny medal, 100 Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LEPINE, Paryż 2010, Pontonowy most kasetowy

XV-th International Exhibition od Research, Innovation and Technological Transef "INVENTICA 2011" Rumunia:

 • Diploma of Honour: The Robot of Engineering Support EOD/IED Mission, (dr inż. Marian ŁOPATKA, dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI, dr inż. Adam BARTNICKI, dr inż. Piotr SPRAWKA, dr inż. Andrzej TYPIAK, mgr inż. Arkadiusz RUBIEC, mgr inż. Rafał TYPIAK);
 • Diploma of Honour: Unmanned ground platform to perform special tasks in hazardous areas, (dr inż. Marian ŁOPATKA, dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI, dr inż. Adam BARTNICKI, dr inż. Piotr SPRAWKA, dr inż. Andrzej TYPIAK, mgr inż. Arkadiusz RUBIEC, mgr inż. Rafał TYPIAK).

Międzynarodowe Targi Wynalazków w Seulu SIIF 2010:

 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, SIIF 2010, Korea Płd., Cassette Pontoon Bridge.

59. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels Innova 2010, Brussels Brussels:

 • Złoty medal za „Panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego (Energy absorbing panel improving the passive safety of road incydent participants), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław Barnat, dr inż. Roman Gieleta, mgr inż. Paweł Dziewulski),
 • Brązowy medal za "Wielofunkcyjna osłona balistyczna" (Multi-purpose ballistic protection), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Grzegorz Sławiński),

Międzynarodowy Salonu „Pomysł – Innowacje – Nowe Produkty” IENA 2010 Norymberga:

 • Srebrny medal za "Wielofunkcyjna osłona balistyczna" (Multi-purpose ballistic protection), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Grzegorz Sławiński) oraz Wyróżnienie dla zespołu w składzie: Tadeusz Niezgoda, Wiesław Barnat, Roman Gieleta, Paweł Dziewulski)

IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010, Warszawa:

 • Złoty medal za „Inżynieryjny robot wsparcia misji EOD/IED (The robot of Engineering support EOD / IED missions)" (dr inż. Adam Bartnicki, dr inż. Marian Łopatka, dr inż. Tomasz Muszyński, dr inż. Piotr Sprawka, dr inż. Andrzej Typiak),
 • Srebrny medal za "Pontonowy most kasetowy" (Cassette ponton bridge), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Paweł Bogusz),
 • Srebrny medal za "Panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego" (Energy-absorbing panel increasing passive safety of road sers), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Wiesław Barnat, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Paweł Dziewulski),
 • Brązowy medal za "Wielofunkcyjna osłona balistyczna" (Multi-purpose ballistic protection), (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Grzegorz Sławiński),
 • Brązowy medal za "Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych" (Articulated joint of segments of concrete protective barriers), (prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów, dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki, dr inż. Andrzej Wyroba),
 • Dyplom i medal przyznany przez Stowarzyszenie „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation” za: "Inżynieryjny robot wsparcia misji EOD/IED (The robot of Engineering support EOD/IED missions)",(dr inż. Adam Bartnicki, dr inż. Marian Łopatka, dr inż. Tomasz Muszyński, dr inż. Piotr Sprawka, dr inż. Andrzej Typiak),

58th Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels Innova 2009, Brussels:

 • Złoty medal za „LEWIATAN Polski Bezzałogowy Pojazd Rozpoznawczy” (dr inż. Andrzej Typiak, dr inż. Marian Łopatka, dr inż. Z. Zienowicz, mgr inż. P. Wojciechowski),
 • Złoty medal za „Rurociąg polowy o średnicy 150 mm z samozłączem kielichowym nowego typu” (prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński, dr hab. inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński),
 • Srebrny medal za „Pojazd z napędem hybrydowym zasilanym wodorowym ogniwem paliwowym” (dr inż. Leszek Szczęch, dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz, dr inż. Mirosław Karczewski, mgr inż. Marek Rajewski, Leon Kochanowski),
 • Srebrny medal za „Panele wielowarstwowe w zastosowaniu do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej ropy i gazu” (prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Jerzy Małachowski, dr inż. Piotr Szurgott),
 • Srebrny medal za „Wieloczujnikowa głowica do trójosiowego jednoczesnego pomiaru obciążeń występujących w strefie styku ogumionego koła z podłożem”, (prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, dr inż. Jerzy Jackowski, dr inż. Marcin Wieczorek). Home...