Aktualna lista patentów oraz wzorów użytkowych znajduje się na stronie Bazy Wiedzy WAT pod linkiem:
https://repo.bg.wat.edu.pl

Patenty i wzory użytkowe uzyskane przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT:


Uzyskane patenty krajowe:

 • Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych (PAT.072186, z dnia 11.10.2021)
 • Zestaw drogowy zwłaszcza do transportu kaset mostu pływającego (PAT.238662, z dnia 13.07.2021)
 • Wkład filtra sita molekularnego (PAT.236989, z dnia 19.11.2020)
 • Narzędzie do badania odsprężynowania blach i sposób badania odsprężynowania blach (PAT.236661, z dnia 12.10.2020)
 • Napinacz cięgien (PAT.236524, z dnia 11.09.2020)
 • Sposób rejestracji ruchu i geometrii stawu skroniowo-żuchwowego (PAT.235136, z dnia 17.02.2020)
 • Sposób chłodzenia wyrobisk (PAT.234126, z dnia 19.09.2019)
 • Zawór regulujący przepływ czynnika szczelinującego (PAT.233118, z dnia 22.05.2019)
 • Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej (PAT.232622, z dnia 15.03.2019)
 • Kompaktowe składane podwozie gąsienicowe (PAT.231600, z dnia 13.11.2018)
 • Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi (PAT.231119, z dnia 17.09.2018)
 • Układ do monitorowania obciążeń struktury statku powietrznego ze zmienną geometrią skrzydeł (PAT.230828, z dnia 21.08.2018)
 • Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej (PAT.230477, z dnia 15.06.2018)
 • Zespół napędu gąsienicowego pojazdu, zwłaszcza dla pojazdu poruszającego się po terenach wodno-błotnych parków narodowych (PAT.230427, z dnia 06.06.2018)
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej (PAT.229526, z dnia 19.03.2018)
 • Panel energochłonny na bariery drogowe (PAT.231650, z dnia 12.03.2018)
 • Sposób wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich na metalowych materiałach konstrukcyjnych z wykorzystaniem mikroobróbki laserowej (PAT.228372, z dnia 25.10.2017)
 • Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi (PAT.228306, z dnia 23.10.2017)
 • Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi (PAT.228305, z dnia 23.10.2017)
 • Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy (PAT.228080, z dnia 25.09.2017)
 • Urządzenie do wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich na metalowych materiałach konstrukcyjnych z wykorzystaniem mikroobróbki laserowej (PAT.227731, z dnia 10.07.2017)
 • Układ do detekcji i monitorowania rozwoju uszkodzeń elementów struktury, zwłaszcza statku powietrznego (PAT.227021, z dnia 10.05.2017)
 • Zaczep fotelika bezpieczeństwa (PAT.226361, z dnia 24.01.2017)
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycone dobraną cieszą jonową (PAT.225329, z dnia 19.10.2016)
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe kompleksowo modyfikowane (PAT.225330, z dnia 19.10.2016)
 • Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej (PAT.226168, z dnia 19.10.2016)
 • Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h-BN (PAT.225328, z dnia 19.10.2016)
 • System obrony aktywnej (PAT.225266, z dnia 05.10.2016)
 • Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej (PAT.225420, z dnia 15.09.2016)
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowej (PAT.225061, z dnia 15.09.2016)
 • Sposób oceny kształtu dwuwymiarowych pęknięć zmęczeniowych (PAT.225092, z dnia 13.09.2016)
 • System obrony aktywnej (PAT.224971, z dnia 02.08.2016)
 • Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego (PAT.224357, z dnia 20.06.2016)
 • Sposób laserowego cięcia, spawania, napawania, teksturowania w procesach wytwarzania warstw i powłok ochronno-dekoracyjnych oraz urządzenie do laserowego cięcia, spawania, napawania, teksturowania w procesach wytwarzania warstw i powłok ochronno-dekoracyjnych (PAT.224573, z dnia 17.06.2016)
 • Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku (PAT.224557, z dnia 09.06.2016)
 • Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych (PAT.224102, z dnia 04.04.2016)
 • Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego (PAT.223891, z dnia 02.03.2016)
 • Zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset mostu pływającego oraz mechanizm otwierania kasety (PAT.223689, z dnia 05.02.2016)
 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO₂ w odwiertach poziomych (PAT.222247, z dnia 22.09.2015)
 • Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego (PAT.219643, z dnia 12.09.2014)
 • Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych (PAT.218524, z dnia 23.05.2014)
 • Układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego (PAT.216416, z dnia 02.08.2013)
 • Wielofunkcyjna osłona balistyczna (PAT.216117, z dnia 10.07.2013)

Uzyskane patenty zagraniczne:

 • An active protection system (Patent Europejski nr EP2942597, z dnia 30.09.2020)
 • A cassette of a floating bridge (Patent Europejski nr EP2570551, z dnia 28.11.2018)
 • A railway wagon and a mechanism for rotating and blocking a loading floor of a railway wagon for combined transportation (Patent Europejski nr EP2532562, z dnia 28.03.2018)
 • A lightweight bar armor (Patent Izraelski nr IL229452, z dnia 29.12.2017)
 • A lightweight bar armor (Patent Europejski nr EP2715271, z dnia 10.09.2014)
 • A railway wagon with a rotatable loading floor (Patent Europejski nr EP2388173, z dnia 27.11.2013)
 • A sectional pontoon bridge (Patent Europejski nr EP2251255, z dnia 01.05.2013)

Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy:

 • Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych (Prawo ochronne nr Ru.072186, z dnia 16.07.2021)
 • Urządzenie przesiewowe (Prawo ochronne nr Ru.070912, z dnia 10.04.2019)
 • Przeciwwybuchowy panel ochronny (Prawo ochronne nr Ru.070250, z dnia 20.04.2018)
 • Przeciwwybuchowy panel ochronny (Prawo ochronne nr Ru.070249, z dnia 19.04.2018)
 • Przeciwwybuchowy panel ochronny (Prawo ochronne nr Ru.070248, z dnia 24.04.2018)
 • Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa (Prawo ochronne nr Ru.070044, z dnia 14.02.2018)
 • Manipulator kompaktowy z napędem hydrostatycznym (Prawo ochronne nr Ru.068974, z dnia 26.09.2016)
 • Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy (Prawo ochronne nr Ru.068798, z dnia 25.04.2016)
 • Pancerz prętowy o małej masie efektywnej (Prawo ochronne nr Ru.067112, z dnia 03.09.2013)
 • Panel ochronny do pojazdów (Prawo ochronne nr Ru.066964, z dnia 06.06.2013)

Prawo ochronne z tytułu rejestracji wzoru przemysłowego:

 • Korpus jednoosiowego robota do zadań zwiadowczych i rozpoznawczych (Prawo ochronne nr 5838471-0001, z dnia 29/11/2018)
 • Koło bezoponowe jednoosiowego robota do zadań zwiadowczych i rozpoznawczych (Prawo ochronne nr 5839016-0001, z dnia 29/11/2018)
 • Karoseria robota, (Prawo ochronne nr 003056894-001, z dnia 05/05/2016)
 • Obudowa łącza sterowania, (Prawo ochronne nr 003056894-002, z dnia 05/05/2016)
 • Reflektor robota, (Prawo ochronne nr 003056894-003, z dnia 05/05/2016)
 • Robot, (Prawo ochronne nr 003056894-004, z dnia 05/05/2016) Home...