Aktualna lista publikacji naukowych znajduje się na stronie Bazy Wiedzy WAT pod linkiem:
https://repo.bg.wat.edu.pl

1. Działalność publikacyjna Wydziału

Pracownicy naukowi opublikowali w 60 letnim okresie istnienia Wydziału:
  • ponad 300 monografii,
  • ponad 3000 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • ponad 3000 referatów wygłoszonych i opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Liczbowy wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej - 2019-2022 rok (nowy wykaz MEiN)


 
2019
2020
2021
2022
Razem
Publikacje z nowego (2019 r.) wykazu czasopism MEiN
(w tym publikacje za 70-200 pkt.)
53
(31)
71
(56)
91
(74)
102
(91)
317
Publikacje spoza wykazu czasopism MEiN
poniżej 20 pkt
63
10
 
13
86
Monografie naukowe i rozdziały w monografiach
13
25
14
13
65
Publikacje w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of Science, Scopus
45
 
 
 
45


Poniżej zamieszczono liczbowy wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej za lata 2015 - 2018

 
2015
2016
2017
2018
Razem
Publikacje w czasopismach z części A wykazu czasopism MNISW
27
29
21
36
113
Publikacje w czasopismach z części B wykazu czasopism MNISW
76
55
50
56
237
Monografie naukowe i rozdziały w monografiach
15
17
8
28
68
Publikacje w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of Science, Scopus
26
24
15
51
116


2. Punktacja za publikacje naukowe w roku 2021

NOWY wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych
wraz z przypisaną liczbą punktów ogłoszony w dniu 1.12.2021 r.

Punktacja za artykuły w czasopismach z nowego wykazu MEiN dla publikacji w 2021 roku


3. Punktacja za publikacje naukowe w latach 2019-2020

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszony w dniu 17.12.2019 r.

Punktacja za recenzowane monografie naukowe za lata 2017-2020

NOWY wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych
wraz z przypisaną liczbą punktów ogłoszony w dniu 01.02.2021 r.

Punktacja za artykuły w czasopismach z nowego wykazu MEiN dla publikacji w latach 2019-2020

Wykaz czasopism z dyscypliny naukowej: Inżynieria Mechaniczna + adresy stron internetowych


4. Punktacja za artykuły naukowe opublikowane w roku 2017 i 2018

Lista czasopism punktowanych ogłoszona w dniu 26.01.2017

Część A ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część B ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część C ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016


5. Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW, dla listy z 09.02.2021 r. - NOWY wykaz

Szukaj czasopisma6. Międzynarodowa wyszukiwarka czasopism naukowych Scimago Journal & Country Rank

Szukaj czasopisma7. Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW, dla listy z 26.01.2017 r.

Szukaj czasopisma