Listy gratulacyjne i podziękowania przesłane na ręce Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT

 

Podziękowanie za wsparcie Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach                          

 

Powołanie Jerzego Małachowskiego na członka Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk      Zaproszenie Jerzego Małachowskiego do udziału w pracach Rady ds. Innowacyjności Przemysłu województwa łódzkiego.      List z życzeniami z okazji Dnia Niepodległości od Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie      List z życzeniami dobrego roku akademickiego od Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie     

 

List z życzeniami dobrego roku akademickiego od Prezesa firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.      List z życzeniami dobrego roku akademickiego od Prezesa firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.      List z życzeniami dobrego roku akademickiego od prof. Mężyka      Tabliczka pamiątkowa z podziękowaniami dla WIM za zaangażowanie w pracę i organizację Warszawskich Dni Techniki.     

 

List z podziękowaniami od Dyrektora Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.      List gratulacyjny z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 od Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego.      List gratulacyjny z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 od Zastępcy Komendanta drugiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego.      List gratulacyjny z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 od Rektora Politechniki Śląskiej.     

 

              

 

              

 

              

 

             

 

              
              
    

 


 Home...