Paweł Kulikowski

Paweł Kulikowski, inżynier logistyki i ekploatacjii płynów eksploatacyjnych Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie pracujący w międzynarodowej firmie Vos Logistics S.A jako menedżer floty w dziale Bulk. Zajmuję się kontrolą wykonywanych przez kierowców zleceń, podawaniu im dokładnych wytycznych, ustalaniu tras jak również układaniem grafików. Rozwiązują również problemy związane z czasowym dostarczeniem produktu do klientów. W Vos Logistics pracuję od lipca 2018 roku.

   

W 2018 roku ukończyłem studia magisterskie w Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu. Moja specjalność to Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych. Pracuję w przedsiębiorstwie Freightliner PL, jednym z największych prywatnych towarowych przewoźników kolejowych w Polsce, specjalizującym się w przewozie kruszyw dla celów inwestycji infrastrukturalnych. Freightliner PL jest częścią grupy Genesee & Wyoming, amerykańskiego koncernu branży transportu kolejowego, obecnego na czterech kontynentach. Jestem zatrudniony w Dziale Przewozów na stanowisku Planista ds. rozkładów jazdy. Do moich obowiązków należy opracowywanie i optymalizowanie tras pociągów towarowych w zależności od wymaganych parametrów przewozu. Zajmuję się także współpracą ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządcą narodowej sieci kolejowej, w zakresie konstruowania rozkładów jazdy dla naszych pociągów. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej pozwoliły mi zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań logistycznych, dzięki czemu z powodzeniem mogę aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce.

Kacper Mościcki

   

ppor. Kamil Postek

Studia oficerskie w Wydziale Mechanicznym w WAT ukończyłem w roku 2018. Aktualnie pełnię służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w 6.ORel w Gdyni. Stanowisko dowódcy plutonu jest stanowiskiem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym posiadania szerokiego zakresu wiedzy z wielu dziedzin. Wiedza politechniczna oraz ogólnowojskowa, które zdobyłem w czasie studiów dobrze przygotowały mnie do zagadnień i wyzwań, które czekały na mnie już od pierwszego dnia pracy zawodowej. Dzięki studiom wiem jak dowodzić oraz szkolić. Studia na Wydziale Mechanicznym ukształtowały we mnie pewną "intuicję inżynierską" oraz pozwoliły mi na poznanie wielu ciekawych zagadnień. Podczas studiów poznałem też obsługę wielu programów wspomagających pracę magistra oraz inżyniera, których znajomość wykorzystuję w codziennej pracy. Wybór studiów oficerskich w WAT na Wydziale Mechanicznym z pewnością był bardzo dobrą decyzją.

   

Jestem absolwentką Wydziału Mechanicznego na Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień inżyniera i magistra uzyskałam na specjalizacji "Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe". Podczas studiów aktywnie działałam w Kole Naukowym Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, w którym po pierwszym semestrze zostałam Przewodniczącą. Liczne konferencje, przeprowadzone badania, czy udział w zawodach (jak m. in. Pneumobil Competition) pozwoliły mi jeszcze dokładniej zgłębić wiedzę na temat hydrauliki i pneumatyki. Oprócz aktywnego reprezentowania Koła Naukowego, dodatkowo udzielałam się w Samorządzie Studenckim oraz Radzie Wydziału Mechanicznego. Podczas XXXV Seminarium Kół Naukowych zostałam doceniona przez firmę Bosch Rexroth, gdzie otrzymałam propozycję stażu. Propozycję przyjęłam i od sierpnia 2016 zostałam stażystką w Dziale Serwisu. Po obronie pracy magisterskiej w 2018 zakończyłam staż i zostałam pełnoetatowym pracownikiem. Aktualnie pracuję jako Inżynier ds. techniczno - handlowych (Product Support) w dziale Aplikacji Mobilnych. Jestem odpowiedzialna za naszych Partnerów Serwisowych oraz Aftermarket. Analizuję, rozwiązuję problemy i wspieram technicznie Klientów. Wiedza z zakresu mechaniki, hydrauliki i grafiki inżynierskiej, którą uzyskałam podczas studiów i poszerzyłam podczas działalności w KN doskonale przygotowała mnie do pracy w wykonywanym zawodzie. Dodatkową korzyścią są zdolności osobiste i umiejętności interpersonalne, które rozwinęłam podczas aktywności w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim oraz Radzie Wydziału.

Emilia Minakowska

   

ppor. Marcin Gehrka

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Logistyka Wojskowa. Po zakończeniu studiów zostałem przydzielony na pierwsze stanowisko służbowe do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii pojazdów szkolnych. Komórka, do której zostałem przydzielony zajmuje się szkoleniem na potrzeby Sił Zbrojnych RP wykwalifikowanych kierowców. Konkretnie jestem odpowiedzialny za wyznaczanie instruktorów oraz sprzętu w ramach nauki jazdy kategorii C, C+E, D. Służba w wojsku daje szansę awansu, dzięki czemu człowiek dąży do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz przykłada się do powierzonych mu obowiązków. Podczas studiów na Wydziale Mechanicznym zostałem zapoznany ze sprzętem, który wykorzystywany jest przez moją kompanię do prowadzenia wyżej wymienionych kursów prawa jazdy. Wybór studiów oficerskich w WAT na Wydziale Mechanicznym z pewnością był słuszną decyzją.

   

Studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej ukończyłem w 2020 roku. Już po obronie dyplomu inżyniera wiedziałem, że chcę pracować w przyszłości w branży obliczeń numerycznych, do czego solidnie przygotowały mnie zajęcia prowadzone w ramach specjalności "Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej". Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 2017 roku, gdy dostałem się na staż na stanowisku FEA Trainee w dziale R&D w firmie Faurecia będącej jednym z wiodących dostawców foteli do samochodów największych światowych marek. Dzisiaj jako Pilot - Engineer FEA zajmuję się przeprowadzaniem symulacji wytrzymałościowych konstrukcji foteli samochodowych, badaniem ich zachowania podczas wypadku oraz wdrażaniem nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pasażerów. Jednym z moich obowiązków jest utrzymywanie kontaktu z zagranicznym klientem, któremu przedstawiam wyniki mojej pracy. Zdobytą podczas studiów wiedzę z dziedziny Metody Elementów Skończonych, a także umiejętności obsługiwania programów obliczeniowych wykorzystuję na co dzień.

Kamil Krasnodębski

   

Maciej Kiełbasa

Jestem inżynierem Wojskowej Akademii Technicznej wydziału Inżynierii Mechanicznej o specjalności Techniki komputerowe w inżynierii Mechanicznej. Studia ukończyłem w 2012 roku. Jeszcze w trakcie studiów inżynierskich zajmowałem się projektowaniem maszyn i urządzeń oraz tworzyłem archiwa dokumentacji technicznej w AutoCad. Po studiach rozpocząłem pracę jako kierownik robót instalacji przemysłowych gdzie realizowałem projekty dla przemysłu spożywczego oraz energetycznego, w kraju oraz za granicą na co dzień spotykając się z zagadnieniami poruszanymi podczas studiów inżynierskich. Od 2017 roku pracuje w branży hydrauliki siłowej, pneumatyki i akpia. Jestem odpowiedzialny za doradztwo techniczno-handlowe w firmie handlowo-usługowej a także wprowadzanie na rynek nowoczesnych rozwiązań. W codziennej pracy rozwiązuje problemy klientów oraz wspieram ich technicznie.

 

 

Home...