Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w WAT

   Decyzja Rektora WAT nr 242/RKR/2019 z dnia 17.10.2019 roku w sprawie powołania Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych

   Decyzja Rektora WAT nr 238/RKR/2021 z dnia 11.10.2021 roku zmieniająca decyzję w sprawie powołania składu Rady Dyscypliny Naukowej "Inżynieria Mechaniczna"


Back...